Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Nordjylland

Gå til nyhedsoversigten

Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Nordjylland

Forfattere: COWI og Bjarne Madsen.

Denne analyse fokuserer på konsekvenserne for efterspørgslen efter en række faggrupper inden for bygge- og anlægsområdet af gennemførelsen af en række offentlige bygge- og anlægsinverteringer i Nordjylland. De projekter, der belyses ligger ud over det almindelige aktivitetsniveau for bygge- og anlægsbranchen.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere