Bornholms Teknologiske Udvikling – Vurdering af konkrete forslag til IT-investeringer

Gå til nyhedsoversigten

Bornholms Teknologiske Udvikling – Vurdering af konkrete forslag til IT-investeringer

Forfattere: Lars Lund og Ulrik Storm.

Analysen vedrører fem forskellige investeringsprojekter, som skal vurderes ud fra et erhvervsøkonomisk og et samfundsøkonomisk perspektiv. Alle investeringsplanerne er udviklet gennem en dialog mellem praktikere (herunder embedsmænd) og forskerne.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere