Bornholms udviklingsmuligheder – en SWOT-analyse

Gå til nyhedsoversigten

Bornholms udviklingsmuligheder – en SWOT-analyse

Forfattere: Anders Hedetoft, Lene Feldthus Andersen og Tage Petersen.

SWOT-analysen er delt i to rapporter, en Hovedrapport og en Bilagsrapport. Dette dokument er Hovedrapporten, der sammenfatter de visioner og anbefalinger, CRT er kommet frem til – på baggrund af de aktuelle regionale forudsætninger. Baggrundsrapporten indeholder det komplette materiale, der ligger til grund for konklusionerne.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere