Bornholmske erfaringer – borgerforeningernes rolle efter kommunesammenlægningen

Gå til nyhedsoversigten

Bornholmske erfaringer – borgerforeningernes rolle efter kommunesammenlægningen

Forfattere: Anders Hedetoft og Hasse Jensen.

Denne publikation præsenterer hovedresultaterne fra en undersøgelse af de bornholmske borgerforeningers rolle efter sammenlægningen af de fem tidligere bornholmske kommuner og Bornholms Amt til Bornholms Regionskommune.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere