Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm – resumé og anbefalinger

Gå til nyhedsoversigten

Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm – resumé og anbefalinger

Udarbejdet som led i projektet ”Fremtid i bornholmsk byggeri”. Formålet med projektet er at tage første skridt til at vise veje til en fremtidssikret bygge- og anlægssektor på Bornholm samt at sikre udbud af relevant erhvervsfaglig uddannelse på Bornholm. Dette er et resumé af analysen, som er støttet med midler fra Bornholms Vækstforum og Den Europæiske Socialfond.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere