Erhvervsuddannelse og -udvikling i landdistrikterne

Gå til nyhedsoversigten

Erhvervsuddannelse og -udvikling i landdistrikterne

Torsdag den 24. september havde Center for Regional- og Turismeforskning foretræde for Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer. På mødet anbefalede vi en række nødvendige indsatser hvis formål er at skabe optimal udvikling i Danmark. Med optimal mener vi, udvikling der aktiverer og udnytter Danmarks fulde potentiale ved at anskue landdistrikterne som de ressourcestærke områder de faktisk er. Indsatserne har fokus på uddannelses- og arbejdsmarkeds- samt erhvervsudviklingsområderne. Vores anbefalinger baserer sig blandt andet på to nylige forskningsprojekter, der er gennemført med støtte fra Landdistriktspuljens forskningsmidler. Nærværende dokument udgør det faglige baggrundsnotat til nogle af de anbefalinger vi fremførte ved foretræde for udvalget

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere