Den rumlige fordeling og udvikling af fødevaresektoren i Danmark – typer af landdistrikter og kommuner

Gå til nyhedsoversigten

Den rumlige fordeling og udvikling af fødevaresektoren i Danmark – typer af landdistrikter og kommuner

Rapport fra delprojekt 2.4 i forskningsprojektet: Virkemidler i landdistriktspolitikken – behov og effekter nu og i fremtiden.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere