Den samfundsøkonomiske betydning af A/S Dansk Shell Olieraffinaderi i Fredericia Kommune

Gå til nyhedsoversigten

Den samfundsøkonomiske betydning af A/S Dansk Shell Olieraffinaderi i Fredericia Kommune

Forfattere: Anne-Mette Nielsen og Nino Javakhishvili-Larsen.

Dette projekt forsøger at klarlægge, hvor stor en betydning A/S Dansk Shell olieraffinaderi i Fredericia har for den lokale, regionale og nationale økonomi.

Notatets resultater demonstrer, at olieraffinaderiet i Fredericia har en væsentlig betydning for den omkringliggende økonomi. De direkte effekter fra aktiviteter lavet af olieraffinaderiet giver anløb til store afledte effekter til resten af økonomien. Med en beskæftigelsesmultiplikatoreffekt på 7,98 og en værditilvækstmultiplikator på 5,91 ses det, at de direkte aktiviteter på olieraffinaderiet i Fredericia spreder vigtige samfundsøkonomiske ringe ud til resten af Region Syddanmark og til resten af landet. Den direkte aktivitet i Fredericia olieraffinaderi medfører positive afledte effekter for hele nationaløkonomien. Sammenfattende viser analysen, at A/S Dansk Shell olieraffinaderis aktiviteter samlet skaber 958 arbejdspladser i Fredericia og yderligere 1.038 arbejdspladser på landsplan. Raffinaderiet skaber ligeledes en samlet værditilvækst på 1.637 mio. kr., hvoraf 674 mio. kr. tilfalder Fredericia Kommune. I alt skaber A/S Dansk Shell olieraffinaderi et skatteprovenu på 666 mio. kr. på landsplan.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere