Den trafikale infrastrukturs betydning for erhvervslivet

Gå til nyhedsoversigten

Den trafikale infrastrukturs betydning for erhvervslivet

Forfattere: Kristian Kolstrup, Thomas Odgaard og Agnete Nielsen.

Bidrag til case-analyser gennem brug af SAM-K/LINE®

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2023

Læs mere