Det polske marked for færgetransport til Bornholm

Gå til nyhedsoversigten

Det polske marked for færgetransport til Bornholm

Forfattere: Carl Henrik Marcussen og Birgit Nahrstedt.

Nærværende rapport belyser det hidtidige mønster i polske turisters færgetransport til og overnatninger på Bornholm. Desuden belyser den karakteristika ved polske turister på Bornholm, herunder primært den gruppe, der kommer ind via Nexø Havn. Desuden er der foretaget visse undersøgelser i Rønne Havn mhp. at tegne et ødækkende billede af de polske turister på Bornholm og for at kunne foretage sammenligninger med Nexø. Endelig diskuteres forskellige vækstmuligheder på det polske marked for færgetransport til Bornholm ud fra et havneperspektiv.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere