Det socioøkonomiske potentiale for lystfiskeri og lystfiskerturisme i Danmark

Gå til nyhedsoversigten

Det socioøkonomiske potentiale for lystfiskeri og lystfiskerturisme i Danmark

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

Indlæg på temadag på Hotel Søpark, Maribo, Lolland, d. 24.3.2017 om strategi for lystfiskeri og udvikling af lystfiskerturismen i Danmark – i regi af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere