En introduktion til multiplikatorer inden for turisme og dansk praksis på området

Gå til nyhedsoversigten

En introduktion til multiplikatorer inden for turisme og dansk praksis på området

Forfattere: Camilla Jensen og Jie Zhang.

Formålet med dette notat er at give et overblik over litteraturen og beregningerne af turismemultiplikatorer på grundlag af publikationer vedrørende dansk turismes indkomst- og beskæftigelsesbidrag til økonomien. Hvilke faktorer påvirker størrelsen af turismemultiplikatorer i danske regioner og kommuner? Dette besvares ud fra en litteraturgennemgang og praktiske eksempler omkring den danske turistøkonomis effekter. Sigtet med notatet er således at øge kvaliteten af sammenligninger samt forståelsen af, hvordan resultaterne af sådanne sammenligninger kan læses.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere