Færgeanalyse Bornholm. Persontransport.

Gå til nyhedsoversigten

Færgeanalyse Bornholm. Persontransport.

Et øget statsligt tilskud på 83 millioner kroner til færgebetjening af Bornholm har medvirket til at nedbringe de gennemsnitlige billetpriser med 51,2%. I samme periode er antallet af registrerede overnatninger øget med 14%. Særligt de billigere overnatningsformer har haft en stigning i overnatningerne. Det øgede turismeforbrug har betydet 78 flere årsværk på Bornholm.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere