Faglært er fedt – Den gode praktikplads

Gå til nyhedsoversigten

Faglært er fedt – Den gode praktikplads

Vellykkede lærepladser spiller en hovedrolle, når fremtidens faglærte arbejdskraft skal uddannes. Notatet `Den Gode Praktikplads´ har opsamlet eksisterende forskningsbaseret viden om, hvilke kvaliteter der kendetegner det gode praktikforløb og videregiver nogle anvisninger, som fremmer et godt læringsforløb i praktikvirksomheder på erhvervsuddannelserne. Formålet er at kvalificere den indsats som projekt `Faglært er Fedt´ gør for at flere lærlinge på Bornholm gennemfører deres lærlingeforløb.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere