Finansieringsvilkår for virksomheder i Region Syddanmark – med særligt fokus på yderkommuner

Gå til nyhedsoversigten

Finansieringsvilkår for virksomheder i Region Syddanmark – med særligt fokus på yderkommuner

I dette notat præsenteres resultaterne af en registerundersøgelse af regnskabsdata af virk-somheder i Region Syddanmark med en beregnet arbejdsindsats på mindst et årsværk baseret på et udtræk fra Danmarks Statistiks Regnskabsdatabase. I undersøgelsen fokuseres der spe-cifikt på virksomhederne i regionens yderkommuner.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere