Flytninger blandt socialt udsatte i Danmark 2006-2008 – med særlig vægt på Nordjylland

Gå til nyhedsoversigten

Flytninger blandt socialt udsatte i Danmark 2006-2008 – med særlig vægt på Nordjylland

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

Analyse af migrationsmønstre blandt socialt udsatte grupper i Danmark med særligt fokus på Region Nordjylland, udvikling i gruppens andel af befolkningen samt til- og fraflytning til specifikke landsdele.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere