Fremskrivningsnotat REA2020 – Den Regionale Model for Uddannelse og Arbejdsmarked, SAM-K/LINE®_REA

Gå til nyhedsoversigten

Fremskrivningsnotat REA2020 – Den Regionale Model for Uddannelse og Arbejdsmarked, SAM-K/LINE®_REA

Nærværende fremskrivningsnotat er den første udgivelse, der er baseret på Den Regionale Model for Uddannelse og Arbejdsmarked, SAM-K/LINE®_REA, der blev færdigudviklet og præsenteret i sine endelige udgave for sine regionale brugere d. 15.3.2021. Den første version af modellen kaldes i dette notat for REA2020. Formålet med notatet er dels at fremlægge REA2020 modellens beregnede resultater, dels at levere en grundlæggende beskrivelse af modellen og de forudsætninger, der styrer dens resultater. Målgruppen er primært modellens nuværende brugere, nemlig regionernes analyseansvarlige – både de der er placeret i centrale analyseenheder, såvel som analytikere i regionernes uddannelsessekretariater. Forfatterne har bestræbt sig på formuleringsmæssigt at levere en fremlæggelse der på den ene side er detaljeret og specifik nok til, at analytikere er informeret om resultaternes beregningsgrundlag og forudsætninger, og på den anden side, skrevet i et sprog der ikke forudsætter modeløkonomisk ekspertise. Det burde således være muligt at læse dette notat uden forudgående kendskab til hverken Den Regionaløkonomiske Model SAM-K/LINE® eller Den Regionale Model for Uddannelse og Arbejdsmarked, SAM-K/LINE®_REA (REA). I september 2021 blev vi opmærksomme på en meningsforstyrrende fejl i teksten, som nu er blevet rettet.  Samtidig gør vi opmærksom på, at vi anbefaler at Sundhedsmodellen, og ikke REA, benyttes ved fremskrivninger på sundhedsområdet.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere