Friluftsaktiviteter blandt turister i danske kystområder

Gå til nyhedsoversigten

Friluftsaktiviteter blandt turister i danske kystområder

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

Notatet indgår som en del af projekt InnoCoast, WP1 – Naturbaseret Turisme og gennemgår friluftsaktiviteter blandt turister i danske kystområder.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere