Frivillige er en uregerlig størrelse – der kræver mening, belønning og ledelse

Gå til nyhedsoversigten

Frivillige er en uregerlig størrelse – der kræver mening, belønning og ledelse

Forfattere: Lene Rømer og Lene Koefoed.

Artiklen diskuterer og kommer med anbefalinger til ledelse af frivillige med udgangspunkt i erfaringer fra bornholmske kulturinstitutioner.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere