Hovedrapport fra Mål 2-projektet Programevaluering og regional strategi

Gå til nyhedsoversigten

Hovedrapport fra Mål 2-projektet Programevaluering og regional strategi

Forfatter: Mikkel Toudal.

I denne rapport afrapporteres projektets hovedresultater på grundlag af de seks notater, der dokumenterer resultaterne fra undersøgelser af evalueringernes forskellige aspekter. Målsætningen er at give et kort og præcist billede af resultaterne.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere