Kapitel 1: Brugervejledning for den regionale model for erhverv og beskæftigelse

Gå til nyhedsoversigten

Kapitel 1: Brugervejledning for den regionale model for erhverv og beskæftigelse

Oversigt over de forskellige elementer i den regionale model for erhverv og beskæftigelse. Beskrivelse af katalogstrukturen på forskermaskinerne, som er placeret på Danmarks Statistiks forskningsservice og som benyttes i arbejdet med modellen. Gode råd til, hvordan man kan benytte katalogstrukturen til at strukturere og holde orden i sit arbejde med modellen.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere