Kapitel 5: Brugervejledning for den regionale model for erhverv og beskæftigelse

Gå til nyhedsoversigten

Kapitel 5: Brugervejledning for den regionale model for erhverv og beskæftigelse

Dokumentation af SAM-K/LINE, som beskriver, hvorledes det regionale og lokale samfundsregnskab er opbygget, hvorledes data fremskaffes samt kvaliteten af de forskellige dele af det regionale og lokale samfundsregnskab.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere