Kapitel 6: Brugervejledning for den regionale model for erhverv og beskæftigelse

Gå til nyhedsoversigten

Kapitel 6: Brugervejledning for den regionale model for erhverv og beskæftigelse

Redegør for, hvorledes man gennemfører modelberegninger med LINE – eller brugerstyrede fremskrivninger. Det forudsættes, at man kan bevæge sig rundt i ALFRED og fx har sat sig ind i brugervejledningens kapitel 3 og kapitel 4.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere