Kapitel 7: Brugervejledning for den regionale model for erhverv og beskæftigelse

Gå til nyhedsoversigten

Kapitel 7: Brugervejledning for den regionale model for erhverv og beskæftigelse

Brugervejledning til forskellige fremgangsmåder til opstilling af tabeller på grundlag af registerdata (både persondataregistret og virksomhedsdataregistret). Det er ikke en manual, men en vejledning. Den giver derfor ikke svar på alle spørgsmål, men introducerer læseren til relevante fremgangsmåder ved brug af to hjælpeprogrammer, der er programmeret i forbindelse med Den Regionale Overvågningsmodel.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere