Kommunesammenlægninger og lokaldemokrati

Gå til nyhedsoversigten

Kommunesammenlægninger og lokaldemokrati

Antologien giver indblik i den nyeste forskning om landdistrikternes udvikling.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere