Kompletterende undersøgelse af Bornholms til- og fraflytning

Gå til nyhedsoversigten

Kompletterende undersøgelse af Bornholms til- og fraflytning

Forfatter: Lars Nyberg.

Spørgeskemaundersøgelsen fokuserede på tre hovedområder: tilflytternes socioøkonomiske baggrund, deres grunde til at flytte og deres kendskab til tilflytterkampagnen.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere