Notat 1: Undersøgelse af Mål 2-evalueringerne

Gå til nyhedsoversigten

Notat 1: Undersøgelse af Mål 2-evalueringerne

Forfatter: Mikkel Toudal.

Notat 1 fra Mål 2-projektet Programevaluering og regional strategi.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere