Notat 3: Interview med Martin Eggert Hansen, Teknologisk Institut, evaluator af Mål 2-programmet

Gå til nyhedsoversigten

Notat 3: Interview med Martin Eggert Hansen, Teknologisk Institut, evaluator af Mål 2-programmet

Forfatter: Mikkel Toudal.

Notat 3 fra Mål 2-projektet Programevaluering og regional strategi.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere