Notat 5: Erfaringer fra evalueringslitteraturen set i forhold til Mål 2-evalueringerne

Gå til nyhedsoversigten

Notat 5: Erfaringer fra evalueringslitteraturen set i forhold til Mål 2-evalueringerne

Forfatter: Mikkel Toudal.

Notat 5 fra Mål 2-projektet Programevaluering og regional strategi.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere