Organisering af landdistriktsindsatsen efter kommunalreformen

Gå til nyhedsoversigten

Organisering af landdistriktsindsatsen efter kommunalreformen

Detaljeret beskrivelse af projektet ”Organisering af landdistriktsindsatsen efter kommunalreformen” med baggrund, metode, vurderinger og anbefalinger. Baggrundsrapporten kan være af interesse for den lokale eller nationale aktør (interesseorganisation, styrelse eller ministerium), der arbejder med landdistriktsudvikling.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere