På egne ben i nye omgivelser

Gå til nyhedsoversigten

På egne ben i nye omgivelser

Forfattere: Peter Billing og Tage Petersen.

Center för Regional- och Turismeforskning (CRT) har fått i uppdrag av Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) och Bornholm att genomföra en analys av näringslivets och arbetsmarknadens situation och utvecklingstendenser i områdena. Undersökningen skall ses i ljuset av SÖSK-Bornholms ökade involvering i integrationssträvandena i Öresundsregionen.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere