Ph.d.-afhandling: Territorial Knowledge Dynamics and Alternative food: The case of Bornholm

Gå til nyhedsoversigten

Ph.d.-afhandling: Territorial Knowledge Dynamics and Alternative food: The case of Bornholm

Afhandlingen præsenterer og diskuterer de teoretiske og metodologiske rammer, de empiriske resultater og de videre implikationer af seks komplementære publikationer, udarbejdet i forskellige forskningssammenhænge og indleveret som dele af phd-afhandlingen. Empirisk fokuserer afhandlingen på én specifik undersøgelsescase: vidensdynamikkerne, som muliggjorde innovationen af produktion, netværk, marketing- og støttesystemer for regionale kvalitetsfødevarer på Bornholm. Afhandlingen angriber casen om innovationen af bornholmske fødevarer fra to forskellige teoretiske perspektiver og forskningsfelter: 1) regioner, viden og læring i den globale vidensøkonomi, og 2) alternative fødevarer og omstrukturering af markeder og producent-konsument relationer.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere