Samfundsøkonomiske konsekvenser af en eventuel reduktion af forsvarets aktiviteter på Bornholm

Gå til nyhedsoversigten

Samfundsøkonomiske konsekvenser af en eventuel reduktion af forsvarets aktiviteter på Bornholm

Vurdering af den samfundsøkonomiske effekt af den bornholmske forsvarsbeskæftigelse. Formålet er at belyse de sandsynlige konsekvenser for lokalsamfund og kommune, såfremt forsvaret vælger en kasernelukning eller på anden vis i større eller mindre omfang afvikler engagementet på Bornholm.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere