Sammenfatning: Nye stemmer i landdistrikterne

Gå til nyhedsoversigten

Sammenfatning: Nye stemmer i landdistrikterne

Dette er en sammenfatning af et forskningsprojekt der blev gennemført i perioden september 2017 til november 2018. Projektet har især søgt at gøre op med to gængse forståelser: 1) at til- og fraflytning fra landdistrikter er envejs-processer, der enten er et tab eller en gevinst for landdistriktet og 2) at landdistrikter er perifere, relativt uforbundne steder, hvis human kapital eller menneskelige ressourcer opgøres på basis af den fastboende beboergruppe. Vi har i stedet sat fokus på landdistrikterne i det vi kalder ’et translokalt perspektiv’. Med et translokalt perspektiv mener vi at anskue landdistrikter som velintegrerede i globale, nationale, regionale og lokale ’flows’ – af mennesker, viden og ressourcer. Folk er mere bevægelige, de tilknytter sig flere steder end der hvor de har folkeregisteradresse, og de engagerer sig gerne i de steder hvor de føler sig tilknyttet.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere