Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget? Case-notat 3. National jordbrugsfond: Lundtofthøj, Kliplev

Gå til nyhedsoversigten

Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget? Case-notat 3. National jordbrugsfond: Lundtofthøj, Kliplev

Hvordan bidrager nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget til landsbyers trivsel? Det er hovedspørgsmålet i projektet ”Landbruget og lokale værdikæder”, hvori der indgår seks små casestudier af nye ejerformer og investeringsrationaler i Danmark. Dette case-notat beskriver stedseffekterne af et opkøb ved Danmarks Økologiske Jordbrugsfond.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere