Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget? Case-notat 5. Imarksætteri på Bornholm

Gå til nyhedsoversigten

Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget? Case-notat 5. Imarksætteri på Bornholm

Hvordan bidrager nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget til landsbyers trivsel? Det er hovedspørgsmålet i projektet ”Landbruget og lokale værdikæder”, hvori der indgår seks små casestudier af nye ejerformer og investeringsrationaler i Danmark. Dette case-notatbeskriver og analyserer stedseffekterne af et lokalt ’imarksætter’ projekt med fokus på såvel fødevareiværksætteri som oplevelsesøkonomi, økologi og tilflytning på Bornholm.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere