Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget. Landbrugets rolle i den lokale udvikling. Sammenfatning

Gå til nyhedsoversigten

Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget. Landbrugets rolle i den lokale udvikling. Sammenfatning

Liberaliseringer i landbrugsloven har ført til en række nye investorer i dansk landbrug. Publikation sammenfatter de vigtigste resultater og anbefalinger fra et forskningsprojekt, der undersøgte udbredelsen af de nye ejerformer og ejerkredse i dansk landbrug, og deres mulige stedseffekter. Studiet indikerer, at det betyder noget, hvem der ejer jorden og især hvorfor man ejer den.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere