Strategier for kompetenceudvikling i det bornholmske turismeerhverv

Gå til nyhedsoversigten

Strategier for kompetenceudvikling i det bornholmske turismeerhverv

Forfatter: Tage Petersen.

Denne anden rapport tager udgangspunkt i turismevirksomheders læring. En optimal effekt af kurser og uddannelsestiltag rettet mod turismevirksomheder forudsætter en forståelse af, hvordan viden og rutiner opbygges i varierende virksomhedstyper og mere specifikt, hvordan viden, der formidles gennem kurser og undervisningsmateriale, indgår i virksomheders samlede vidensbase. På denne baggrund diskuteres forudsætninger for at fremme det bornholmske turismeerhvervs innovations- og omstillingsevne gennem uddannelsestiltag.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere