Tourist motives and activities as drivers of tourist satisfaction among men and women

Gå til nyhedsoversigten

Tourist motives and activities as drivers of tourist satisfaction among men and women

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

Det undersøges, hvilke motiver og aktiviteter som har en signifikant indvirkning på turisternes samlede tilfredshed med ferien i Danmark. Indvirkningen kan være positiv eller negativ, og der sondres mellem mænd og kvinder.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere