Turismens økonomiske betydning for de danske amter

Gå til nyhedsoversigten

Turismens økonomiske betydning for de danske amter

Forfatter: Thomas Rafn.

Rapporten tegner et overordnet billede af turismens økonomiske betydning for de enkelte regioner i Danmark. Der er anvendt en økonomisk model, der som alle af den slags har styrker og svagheder. Derfor er denne rapport et skridt på vejen til at opbygge stadig bedre redskaber til at måle og forudsige turismens økonomiske betydning.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere