Udpendling fra Roskilde Kommune

Gå til nyhedsoversigten

Udpendling fra Roskilde Kommune

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

Belyser udpendlingen fra Roskilde kommune i 2009 ud fra mikrodata fra Danmarks Statistik samt den såkaldte Transportvaneundersøgelse fra DTU Transport.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere