Undersøgelse af hindringer for transittrafik mellem Bornholm og det øvrige Danmark gennem Sverige

Gå til nyhedsoversigten

Undersøgelse af hindringer for transittrafik mellem Bornholm og det øvrige Danmark gennem Sverige

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

Det er denne undersøgelses formål at afdække de hindringer, som personer og gods kan møde på transitrejser gennem Skåne og afdække de love og regler, der er baggrunden for hindringerne. Undersøgelsen lægger hovedvægten på passagertrafik, men medtager også forhold omkring godstrafikken.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere