Videregående uddannelsesinstitutioner og regional udvikling i perifere områder – et casestudie på Gotland

Gå til nyhedsoversigten

Videregående uddannelsesinstitutioner og regional udvikling i perifere områder – et casestudie på Gotland

Forfatter: Tage Petersen.

Projektet Videregående uddannelsesinstitutioner og regional udvikling i perifere områder analyserer de regionale udviklingseffekter ved etableringen af en videregående uddannelsesinstitution på Gotland, en region som kan karakteriseres som en typisk perifer region. Projektet illustrerer endvidere under hvilke forudsætninger en videregående uddannelsesinstitution kan etableres i en region med en begrænset befolkning. En region som ikke umiddelbart har forudsætninger for etablering af en national forankret uddannelsesinstitution.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere