Beskæftigelse efter arbejdssted

Beskæftigelse efter arbejdssted

Nedenstående tabel viser beskæftigelsen efter arbejdssted fordelt på regioner og uddannelsesgrupper. Tallene fra 2000 – 2019 viser den historiske beskæftigelse, mens tallene fra 2020 – 2040 er fremskrevet værdier.

Tallene kan fås på et mere detaljeret niveau ved henvendelse til …

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

 

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere