Samarbejde

Vi kan fx give kommuner, erhvervsfremmeaktører og brancheorganisationer et faktuelt grundlag til at arbejde med turismeudvikling, turismepolitik og erhvervsfremme. Tillige deltager vi i forskningsprojekter med fokus på turisme.

Hvilke opgaver og analyser?

Vi kombinerer typisk kvantitative metoder i form af bl.a. modeløkonomiske analyser og specialiserede registeranalyser med kvalitative værktøjer som interviews og fokusgrupper med turister og nøgleaktører. På dette grundlag kan vi fx:

  • Kortlægge turismesektorens størrelse i en kommune eller region
  • Beskrive turismens udvikling over tid
  • Sammenligne turisterhvervets økonomiske betydning med andre erhverv
  • Påpege potentialer for øget oplevelsesværdi og øget omsætning

Økonomiske fremskrivninger og scenarier

Modeløkonomisk analyse er en kernekompetence på CRT, hvorfor vi tilbyder forskellige turismeøkonomiske analyser. Med udgangspunkt i fremskrivninger og konsekvensberegninger med Den Regionale Model (<- mouseover) kan vi fx analysere på:

  • Den regionaløkonomiske effekt af en ny flagskibsattraktion
  • Antal skabte arbejdspladser ved et øget antal udenlandske turistovernatninger
  • Stigningen i turismeomsætningen i kommunen, hvis antallet af endagsturister øges med 10 %

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

 

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere