Medarbejdere

Carl Henrik Marcussen

Seniorforsker, Bornholm,forskning & analyse, ph.d.

Analyser baseret på bl.a. survey-datasæt og registerdata inden for turisme og andre felter.

Sådan beskriver Carl Henrik sit arbejde

“Jeg betragter mig selv som hovedsageligt turismeforsker. Jeg holder af at skrive rapporter, konference-papers og videnskabelige artikler om mange forskellige aspekter om turismen på Bornholm, i Danmark som helhed og Bornholm/Danmark sammenlignet med andre områder. Eksempler på aspekter af turisme, som jeg har beskæftiget mig med omfatter: cykelturisme, lystfiskerturisme, krydstogtturisme, online distribution af turismetjenester, Airbnb, sæsonudsving i turismen, persontransport med færger og fly, kongresser og events, turisters adfærd og forbrug.”

Følg mig her

 Google Scholar

Seneste 3 udgivelser
Anders Hedetoft, Carl Henrik Marcussen, Jie Zhang, Anne Thomas

Færgeanalyse Bornholm. Persontransport.

Et øget statsligt tilskud på 83 millioner kroner til færgebetjening af Bornholm har medvirket til at nedbringe de gennemsnitlige billetpriser med 51,2%. I samme periode er antallet af registrerede overnatninger øget med 14%. Særligt de billigere overnatningsformer har haft en stigning i overnatningerne. Det øgede turismeforbrug har betydet 78 flere årsværk på Bornholm.