Medarbejdere

Carl Henrik Marcussen

Seniorforsker, Bornholm,forskning & analyse, ph.d.

Analyser baseret på bl.a. survey-datasæt og registerdata inden for turisme og andre felter.

Sådan beskriver Carl Henrik sit arbejde

“Jeg betragter mig selv som hovedsageligt turismeforsker. Jeg holder af at skrive rapporter, konference-papers og videnskabelige artikler om mange forskellige aspekter om turismen på Bornholm, i Danmark som helhed og Bornholm/Danmark sammenlignet med andre områder. Eksempler på aspekter af turisme, som jeg har beskæftiget mig med omfatter: cykelturisme, lystfiskerturisme, krydstogtturisme, online distribution af turismetjenester, Airbnb, sæsonudsving i turismen, persontransport med færger og fly, kongresser og events, turisters adfærd og forbrug.”

Følg mig her

 Google Scholar

Seneste 3 udgivelser
Anders Hedetoft, Carl Henrik Marcussen, Privat: Jie Zhang, Anne Thomas

Færgeanalyse Bornholm. Persontransport.

Et øget statsligt tilskud på 83 millioner kroner til færgebetjening af Bornholm har medvirket til at nedbringe de gennemsnitlige billetpriser med 51,2%. I samme periode er antallet af registrerede overnatninger øget med 14%. Særligt de billigere overnatningsformer har haft en stigning i overnatningerne. Det øgede turismeforbrug har betydet 78 flere årsværk på Bornholm.