Medarbejdere

Nino Javakhishvili-Larsen

Forsker og teamleder, København,forskning & analyse, ledelse, modelteamet, ph.d.

Forskning i arbejdsmarkeder, human capital, socioøkonomisk geografi og SAM-K/LINE®

Sådan beskriver Nino sit arbejde

“Jeg forsker i arbejdsmarkeder, human capital, arbejdsbevægelser i geografiske områder samt grænseregional forskning. Dansk samfundsøkonomisk geografi med særlig fokus på regional økonomi, den regionale og kommunale regnskabsmodel SAM-K og LINE® samt regional- og kommunalforskning.

Jeg er en ildsjæl med forskningskløe og særlig interesse for tværfaglig regional analyse og forskning. Jeg udøver det strategiske lederskab over for mit team, fokuserer på evidensbaseret forskning og er i dialog med partnere og kolleger. Jeg kan lide komplekse udfordringer, især når de fører til forbedringer, innovation og forskning.

CRT og jeg går langt tilbage. I 2004, lige efter min kandidatgrad på LSE, valgte jeg at arbejde her i stedet for at blive i London. Jeg var heldig! Fik masser af store oplevelser og spændende projekter. I 2008 forsøgte jeg at lede efter andre oplevelser og rejste endda nogle år for at udføre forskellige opgaver. Men først i 2017 fandt jeg vej til at forfølge mine professionelle drømme ved at vende tilbage til CRT.”

Seneste 3 projekter
2019 Arbejdsmarked & uddannelse Igangværende

Udvikling af Den Regionaløkonomiske Model for Miljø, SAM-K/LINE®_RSEEA19

I juli 2019 startede CRT’s Modelteam et nyt projekt: ”Udvikling af Den Regionaløkonomiske Model for Miljø, SAM-K/LINE®_RSEEA19”, finansieret af Region Syddanmark. Formålet med modellen er at udvikle et analyse- og overvågningsredskab for regioner og andre beslutningstagere om CO2-aftrykket i lokaløkonomien og samfundet. Der er igangværende politiske og videnskabelige debatter om forurening fra de økonomiske aktiviteter […]...

Nino Javakhishvili-Larsen, Jonathan Lindahl, Irena Stefaniak
Region Syddanmark
Læs mere
2019 Arbejdsmarked & uddannelse Igangværende

SAM-K/LINE®_RHSA: Regional Economic Model for Healthcare and Labour Market

Forfattere: Laura Virtanen og Nino Javakhishvili. Centre for Regional and Tourism Research, in collaboration with Centre HR of The Capital Region of Denmark developed Regional Healthcare Satellite Accounting (RHSA) for Danish healthcare sector and labour market of healthcare professionals. RHSA is an economic extension for Regional Economic Model, SAM-K/LINE® that is developed, owned and operated […]...

Nino Javakhishvili-Larsen, Jens Clausen, Øvrige
Region Hovedstaden
Læs mere
2019 Arbejdsmarked & uddannelse Afsluttet

Erhvervsmæssige styrkeområder

Forfatter: CRT og Iris Group. Kortlægning af erhvervsstyrker i dansk erhvervsliv. Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen, juni 2019. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal i 2019 udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats med virkning fra 2020. Et væsentligt element i strategien er at udpege 10-12 nationale styrkepositioner og et mindre antal spirende erhvervs- og teknologiområder, som klynge- og innovationsnetværksindsatsen […]...

Nino Javakhishvili-Larsen, Jens Clausen, Jesper Manniche, Irena Stefaniak
Erhvervsstyrelsen, IRIS Group
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Nino Javakhishvili-Larsen, Jens Clausen, Øvrige

Arbejdsmarkedet for sygeplejersker i Region Hovedstaden

Forfattere: Nino Javakhishvili-Larsen, Laura Virtanen og Jens Clausen. Udgivet af Region Hovedstaden. I rapporten beskrives den aktuelle og den forventede udvikling frem til 2025 for sygeplejerskers uddannelse og arbejdsmarked. Rapporten giver et talbaseret input til dialog og beslutninger omkring rekruttering og uddannelse af sygeplejersker.

Privat: Laura Virtanen, Nino Javakhishvili-Larsen

SAM-K/LINE®_RHSA: Regional Economic Model for Healthcare and Labour Market

Healthcare economic extension of SAM-K/LINE®, version 2018. This technical documentation explains the RHSA extension of SAM-K/LINE® in detail – its data input, model structure, outputs and theoretical fundamentals.

Jonathan Lindahl, Nino Javakhishvili-Larsen

Økonomisk værdiskabelse af den maritime branche i Nordjylland

Formålet med dette notat er at kortlægge den maritime branche i Nordjylland samt beregne dens samfundsøkonomiske betydning i årene 2015, 2016 og 2017. Outputtet er et kort notat med tabeller, som beskriver den nordjyske maritime branches beskæftigelses- og produktionseffekter i kommuner, regioner og i hele landet. Der anvendes den senest tilgængelige version af Den regionaløkonomiske […]