Ulighed i sundhed er både social og geografisk – hvad gør vi ved det?

Gå til nyhedsoversigten

Ulighed i sundhed er både social og geografisk – hvad gør vi ved det?

Center for Regional og Turismeforskning afholdt torsdag den 11. april 2024 videnscafé om Bornholms Ulighed i Sundhed.

Social ulighed i sundhed er ifølge Sundhedsstyrelsen en betegnelse for det faktum, at sundhed er systematisk skævt fordelt i samfundet. Det betyder, at social position har betydning for borgernes levevilkår og sundhed, somatiske og psykiske sygdomme samt for middellevetiden.

Der deltog omkring 40 personer i videnscaféen, som bød på tre oplæg om CRTs sundhedsmodel KRØS, et overblik Bornholms sundhedsprofil og endelig en gennemgang af, hvordan ulighed i sundhed kommer til udtryk i forbindelse med cancer. Dette blev efterfulgt af en engageret paneldebat, hvor de fremmødte var aktive med spørgsmål og kommentarer.

CRTs direktør Anne Thomas fortalte om CRTs sundhedsmodel KRØS. KRØS er et samfundsøkonomisk analyseredskab, der beskriver sundhed, velfærd og arbejdsmarkedsdynamikker i danske kommuner og regioner. Med KRØS kan man fremskrive fremtidige behov for forskellige sundhedsydelser og medarbejdergrupper. Her viste fremskrivninger, at Bornholm står overfor en stor mangel på sosu-medarbejdere men også en mangel på sygeplejersker.

Konsulenter i Center for Sundhed og Forebyggelse Marianne Svendsen og Frank Kure gav et overblik over Bornholms Sundhedsprofil. Her stod det klart, at Bornholm rammes af ulighed i sundhed. På Bornholm er der blandt andet flere kronisk syge og en højere andel af borgere med to eller flere kroniske sygdomme (14,2% på Bornholm imod 9,8% i Region Hovedstaden).

Forskningsleder og professor ved Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft, Susanne Dalton, gennemgik hvad ulighed i sundhed konkret betyder på kræftområdet. Her blev det fremført, at der ikke er nogen kræftformer, hvor uligheden er mindsket over tid, og at de svageste kræftpatienter ikke har fået gavn af fremskridt i forhold til tidlig diagnose og bedre behandling i modsætning til patienter med høj social position, som har fået forbedret overlevelse. Det er især overgangene i sundhedsvæsenet, der skaber ulighed.

I paneldebatten deltog Velfærdsdirektør i Bornholms Regionskommune Trine Dorow, direktør for Bornholms Hospital Annemarie Hellebek, Arbejdsmarkedschef i Bornholms Regionskommune Allan Westh og forskningsleder og professor ved Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft Susanne Dalton. Der er mange steder at sætte ind, men i paneldebatten var der enighed om, at ikke mindst unges mentale sundhed og tidlige forebyggelse er to hovedområder at sætte ind i forhold til. Derudover kan en differentieret behandling, hvor der gøres mere for sårbare patienter være et skridt på vejen for at bryde uligheden i sundhed.

En grundpointe var desuden, at når der skal sættes ind i forhold til sundhedsproblematikker, er det væsentligt at sundhed skal tænkes bredt. Sundhedspolitik hænger således uløseligt sammen med skolepolitik, boligpolitik, arbejdsmarkedspolitik, socialpolitik og byplanlægning med mere.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere