Cirkulær økonomi skal styrke turismevirksomheders konkurrenceevne

Gå til nyhedsoversigten

Cirkulær økonomi skal styrke turismevirksomheders konkurrenceevne

Marts 2017

Bæredygtig turisme, økoturisme, grøn turisme og grønne hoteller. Du har sikkert hørt disse begreber oftere og oftere de seneste 5-10 år og bidt mærke i den grønne tendens, der fortsat breder sig i en lang række brancher.

Måske er du også stødt på begrebet ”cirkulær økonomi”, der typisk anvendes i relation til industrisektoren, hvor begrebet dækker over genfremstilling og genanvendelse af produktionsmaterialer med det formål at reducere miljøpåvirkningen. Altså, udnytte så meget af råvarerne som overhovedet muligt i en cirkulær proces, hvor affald ikke bare er affald, men noget, der kan bruges i produktionen af nye produkter.

Industrien høster mange gevinster med en cirkulær tankegang, både hvad angår ressourceeffektivitet, reduceret spil, bedre affaldshåndtering, øget konkurrenceevne og nye forretningsmuligheder. Så hvorfor ikke også implementere disse principper i turismesektoren og generere øget innovation og konkurrenceevne?

Det er lige præcis, hvad det nye EU-projekt CIRTOINNO har til formål: At opnå viden om principperne bag cirkulær økonomi, hvordan de kan overføres til turismevirksomheder og dermed øge konkurrenceevnen ved at reducere energiforbruget og skabe nye forretningsmuligheder.

Sammen med seks andre partnere fra Polen, Sverige og Litauen, og med Pomerania Development Agency som projektleder, skal Center for Regional- og Turismeforskning undersøge og systematisere løsninger og eksempler på god praksis. Denne kortlægning er udgangspunktet for det videre arbejde i projektet. Samtidig vil kortlægningen bidrage med værdifuld viden til en lang række interessenter, der ønsker at udvikle deres forretning gennem innovative løsninger med fokus på cirkulær økonomi. Projektets output vil desuden omfatte et selvevalueringsværktøj, en håndbog, mulighed for rådgivning og støtte for små og mellemstore virksomheder i turismesektoren, der ønsker at implementere et eller flere initiativer baseret på cirkulær økonomi.

CIRTOINNO er en del af Interreg South Baltic-programmet, der har til formål at øge viden og udvikling inden for bæredygtig turisme. Projektets partnere repræsenterer henholdsvis Polen, Danmark, Sverige og Litauen. Projektet strækker sig fra november 2016 til maj 2019 og har et samlet budget på knap 1,3 mio. Euro.

Projektets officielle hjemmeside: https://southbaltic.eu/-/cirtoinno-circular-economy-tools-to-support-innovation-in-green-and-blue-tourism-smes

Du har mulighed for at holde dig opdateret om projektet via CRT’s hjemmesideFacebookside og nyhedsbrev.

Vi hører gerne fra aktører, der kunne have interesse i at deltage som casevirksomhed i projektet, når vi skal kortlægge løsninger og eksempler på god praksis inspireret af cirkulær økonomi. Kontakt projektleder Jesper Manniche

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere