Hvilken betydning får den grønne omstilling for erhvervsudvikling i perifere områder af Danmark?

Gå til nyhedsoversigten

Hvilken betydning får den grønne omstilling for erhvervsudvikling i perifere områder af Danmark?

Grøn omstilling vil betyde forandring for det danske erhvervsliv i de kommende år. Ikke mindst de mange klimaeksponerede erhverv i Nord- og Sydjylland samt på Bornholm vil komme under pres for at omstille sig.

Tidligere analyser fra CRT har peget på, at Energiø Bornholm kan få en betydning for oprettelsen af op til 900 jobs på Bornholm som opstår i anlægsfasen og drift af landanlæg, servicehavn og et eventuelt PtX-anlæg. Men forandringerne for Bornholm og det bornholmske erhvervsliv stopper ikke der.

Et erhvervsliv i forandring
Klima og omstillingsrådet har tidligere udpeget 14 brancher som særligt klimaeksponerede. En beregning af CRT peger på at arbejdspladser knyttet til disse brancher særligt er at finde i Syd- og Nordjylland samt på Bornholm. På Bornholm alene viser beregninger fra CRT, at ca. 3000 arbejdspladser er knyttet til de 14 brancher. Arbejdspladser disse steder vil særligt komme til at kunne mærke nye afgifter og lovgivning, der skal sænke Danmarks klimaudledning de kommende år. Og netop i disse områder er erhvervsfyrtårnene fokuserede på klimaomstillingen.

Hvordan disse brancher griber den grønne omstilling, bliver afgørende for, hvor mange af disse job der vil være i disse brancher i fremtiden. I denne omstilling peger CRTs seneste analyse ”Testø Bornholm 2.0” på to meget centrale strategier for grøn erhvervsudvikling, som bliver centrale for at lykkes med den grønne omstilling i yderområder som Bornholm: ”forgrønnelse” og ”nye grønne stier”.

Læs mere her og se Test-ø rapporten (fuld længde og pixi-udgave)

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere